…prostě kafe…

…prodejní výstava v prostoru  příjemné kavárny ve Vršovicích v červnu 2020.

O výstavě referuje Martin Frič na svém webu.

Vernisáž Miroslav Lepeška – Fotografie

 

Rubriky

+420 731 513 991

lepeskamiroslav@gmail.com