JOSEF R. BENEŠ – překladatel

narodil se 20. ledna 1922 (+2017). Již od mládí aktivně sportoval – hrál tenis a věnoval se boxu.

Fotili jsme v květnu 2016 a pan Beneš v dobré náladě velmi vstřícně přispěl ke vzniku této fotografie.

Ing. Josef R. Beneš - překladatel


Pár informací z webu Českého badmintonového svazu
Je považován za zakladatele českého badmintonu. První badmintonový turnaj uspořádal se svojí ženou Naďou na své chatě na Lovětíně v roce 1957, krátce poté společně založili badmintonový oddíl (dnes Spoje Praha) a badmintonovou komisi při MV ČSTV Praha.
Díky svým vynikajícím znalostem několika jazyků (dlouhá léta působil jako překladatel ve Výzkumném ústavu zemědělském, perfektně ovládá zejména němčinu, angličtinu a francouzštinu) přeložil jako první pravidla badmintonu do češtiny. Podílel se na organizaci prvního přeboru Prahy (26.2.1958) a společně s dalšími nadšenci propagoval tento sport u nás. V roce1960 se spolupodílel na založení badmintonové komise ÚV ČSTV – nejprve při sekci tenisu, později samostatné sekce ÚV ČSTV a sám v ní vykonával celou řadu funkcí.

Je autorem celé řady metodických materiálů pro hráče a trenéry. S jeho pomocí se podařilo navázat i první mezinárodní kontakty – nejprve s NDR a později i s dalšími zeměmi. Svými jazykovými schopnostmi, klidné povaze a gentlemanskému vystupování si získal velkou řadu zahraničních přátel a díky těmto kontaktům získávali naši hráči pozvání na zahraniční soutěže prakticky po celé Evropě.
Velká část jeho života je spjata s prací pro Evropskou badmintonovou Unii (EBU). Jako člen EBU stál u založení Mistrovství Evropy soutěží jednotlivců v roce 1968, byl spoluzakladatelem a spoluorganizátorem soutěží družstev Helvetia Cup a Plume D.Or. Jeho přičiněním vycházely měsíční „Bulletins“, které publikovaly výsledky významných mezinárodních turnajů. Od roku 1977 vydával se svou manželkou Naďou pravidelné ročenky („Yearbook“), které obsahovaly výsledky všech národních i mezinárodních mistrovství členských zemí EBU a také výsledky mistrovství Evropy.

Několik let byl trenérem a koučem reprezentačního družstva dospělých. Společně se svojí ženou stáli u výroby prvních péřových badmintonových míčků a zrodu systému hodnocení hráčů .

Od roku 1990 žije převážně v Čáslavi, kde stále velmi aktivně překládá.

Zdroj textu: http://czechbadminton.cz/html/sin/2005_Josef_R_Benes.htm


Manželé Třmínkovi, kteří se o pana Beneše v současné době starají…

Čtěte dál

PředchozíDalší